Transcendencija komunikacije 8 Razlozi njezine važnostitranscendencija komunikacije leži u činjenici da je to način na koji se ideje i informacije prenose s jedne osobe na drugu, čak i ako sugovornici nisu u istom prostoru ili vremenskom razdoblju.

Komunikacija je jedan od najvažnijih procesa koje provode ljudska bića. Zahvaljujući tome, može se objasniti sadržaj uma svakog pojedinca, shvatiti ga.

Zahvaljujući tom osjećaju razumijevanja ljudi pristupaju, suosjećaju i uspostavljaju odnose. Komunikacija je temelj svake operativne organizacije: od para i obitelji, do tvrtke ili društva.

Iako je cijeli komunikacijski proces važan, potrebno je istaknuti ulogu razmijenjenih informacija.

Navedene informacije se ne prenose samo od pošiljatelja do primatelja, nego se također analiziraju od strane potonjeg; na taj način se preferira proces učenja.

8 razloga za važnost komunikacije

Komunikacija je bitan element ljudskog bića. Taj je proces toliko uronjen u društva da je to gotovo refleksija.

Naime, mnogo puta ljudi komuniciraju bez zaustavljanja misleći da provode komunikacijski čin.

U nastavku će se opisati najvažniji razlozi važnosti komunikacije:

1. Protok informacija

Komunikacija je stalni protok informacija od jedne osobe do druge. To je od vitalne važnosti jer se na taj način jamči da znanje ne umire s osobom, već da se prenosi s generacije na generaciju.

Primjerice, studije Aristotela (grčki filozof, 384.-322. Prije Krista) priopćene su sadašnjim generacijama kroz pisanje i prevođenje.

U nekim slučajevima, protok informacija je jednosmjeran. To znači da pošiljatelj šalje ideje jednom ili više primatelja. Međutim, prijemnici ne mogu odgovoriti pošiljatelju.

To je vrsta komunikacije koja se obično uspostavlja s masovnim medijima (novine, televizija, radio). Treba napomenuti da, s tehnološkim napretkom, ti mediji rade kako bi bili interaktivniji.

2. Učenje

Učenje je jedan od učinaka komunikacije. To se događa zahvaljujući protoku informacija. Ovaj je element važan jer društva mogu napredovati.

Kada ljudsko biće komunicira stječe znanje, bilo namjerno ili pasivno.

Na primjer, u učionici se uspostavlja komunikacijski proces između učitelja i učenika. Do razmjene informacija dolazi i namjerno se uči.

Slučaj pasivnog učenja događa se kada se čita roman, a autor daje pravu informaciju. Na taj način stečeno znanje nije bilo svjesno.

3. Razvoj ljudskih odnosa

Komunikacija omogućuje uspostavljanje mostova između ljudi, što pogoduje razvoju ljudskih odnosa.

Razmjena ideja, znanja i mišljenja koja se generiraju tijekom komunikacijskog procesa omogućuje ljudima da se bolje razumiju. Iz toga slijedi da je komunikacija temelj razvoja društva.

Osim toga, kada se uspostavi odnos, komunikacija također pomaže da se održi kohezija između pojedinaca.

4. Izložba i objašnjenje ideja

U mnogim slučajevima, od ljudi se traži da objasne razloge zbog kojih djeluju na određeni način ili imaju određeno mišljenje. U tim trenucima zahvaljujući komunikaciji sadržaj misli može biti izložen.

Zatim, kroz komunikaciju, pojedinac može objaviti svoje ideje i objasniti ih ako je potrebno.

5. Planiranje i organizacija grupnih aktivnosti

Učinkovita komunikacija jedan je od nužnih aspekata planiranja i organizacije grupnih aktivnosti.

U komunikacijskom procesu ljudi mogu postići sporazume koji im omogućuju da lakše i brže razviju određene zadatke.

Primjerice, u poduzeću je komunikacija između odjela ključna kako bi se koordinirala svaka od njih. Na taj način se maksimalno povećava kapacitet i produktivnost organizacije.

6. Donošenje odluka

Donošenje odluka favorizira razmjena informacija proizvedenih tijekom komunikacije.

Kad ljudska bića stavljaju svoje zajedničke ideje, mogu znati različite aspekte istog aspekta. Ove informacije olakšavaju odabir između različitih opcija koje se mogu prikazati kao odgovor na isti problem.

7. Baza vodstva

Učinkovita komunikacija stvara vođe. Osoba koja je u stanju prenijeti svoje mišljenje i uvjeriti druge da je sposobna postati vođa.

Uz to, komunikacija stvara odnose između vođa i njihovih sljedbenika. Omogućuje razmjenu ideja među njima, tako da podređeni mogu savjetovati vođu ako je potrebno, ili obrnuto.

Na taj način, vođa stječe povjerenje svojih sljedbenika, eliminira prepreke koje bi mogle postojati između njih i favorizira doseg zajedničkih ciljeva..

8- Motivirajući element

Osim što omogućuje razmjenu ideja, komunikacija može biti izvor motivacije.

Najočitiji primjer toga su slavni motivacijski razgovori koji potiču ljude da ispune svoje snove.

Međutim, u našem svakodnevnom radu pronalazimo svakodnevne situacije u kojima se otkriva važnost komunikacije kao motivacijskog elementa.

Na primjer, kada se savjetuje s prijateljem, kada se osobi čestita na postignućima ili kada se nekome kaže da nastavi raditi unatoč poteškoćama.

reference

  1. Komunikacija: značenje, svrha, važnost i načela. Preuzeto 27. rujna 2017., s adrese yourarticlelibrary.com
  2. Važnost komunikacije. Preuzeto 27. rujna 2017. iz uic.blackboard.com
  3. Važnost komunikacije u organizaciji. Preuzeto 27. rujna 2017., iz managementstudyguide.com
  4. Važnost dobre komunikacije. Preuzeto 27. rujna 2017., iz michaelpage.co.uk
  5. Što je komunikacija? Preuzeto 27. rujna 2017. iz stranice study.com
  6. Zašto je komunikacija važna? Preuzeto 27. rujna 2017., iz careesearch.com.au
  7. Zašto je komunikacija važna za ljudski život? Preuzeto 27. rujna 2017. iz adrese hopespeak.com