Značajke sociokulturnih vrijednosti i 19 primjeravrijednosti društveno-kulturni su skup pravila, načela i uvjerenja koji upravljaju ponašanjem ljudskog bića u društvu.

Oni se pasivno uče od rane dobi, jer su usađeni unutar obiteljske jezgre, budući da je to prvi kontakt koji svaka osoba ima s društvom. Kasnije nastavljaju učiti tijekom svog života u mjeri u kojoj ljudsko biće djeluje u društvu.

Na taj način, sociokulturne vrijednosti omogućuju ljudskom biću da se adekvatno poveže s ljudima iz iste sociokulturne skupine, tj. Da dijeli ista uvjerenja, ideale i načela.

Sociokulturne vrijednosti utječu na postizanje ciljeva i zadovoljenje potreba jer daju smisao društvenoj interakciji jer omogućuju identificiranje onoga što preferiramo ili ne ljudi prema vrijednostima asimiliranim u djetinjstvu..

Primjerice, tijekom adolescencije imate mogućnost interakcije s različitim skupinama, s različitim uvjerenjima, i postoji mogućnost odabira kojoj skupini želite pripadati..

10 primjera sociokulturnih vrijednosti

1. Poštivanje tradicije

Ta se vrijednost odnosi na poštovanje koje su usađene u tradicije društva u kojem se živi. Primjeri tradicije su plesovi, gastronomija i svečanosti.

2. Patriotizam

To je vrijednost koja se odnosi na poštovanje i uvažavanje nacionalnih simbola (kao što su zastava, grb i himna) kao i heroja svake nacije. Ovu vrijednost dijele osobe iz iste zemlje.

3. Ljubav prema obitelji

Ta vrijednost predstavlja uvažavanje i privrženost koja postoji između članova obitelji. To je nesebična ljubav.

4. Religija

Tijekom procesa socijalizacije, obitelj uvodi djetetu religiju u kojoj mora rasti. To mogu biti kršćani (katolici, evanđeoski, Jehovini svjedoci), Židovi, Muslimani, Islamisti, među ostalima..

Također, uči se poštivati ​​zakone koje odabrana religija ima. Tijekom godina, pojedinac odlučuje hoće li nastaviti sa smjernicama te religije ili uzeti drugu.

5. Mir

Ta vrijednost predstavlja stanje harmonije koju žele sve sociokulturne skupine, jer nastoji stvoriti dobre odnose između ljudskih bića, dosežući stanje mira bez konflikta..

Mir se postiže poštovanjem, toleriranjem i prihvaćanjem ideja, misli i postupaka drugih.

6. Jednakost

Odnosi se na činjenicu da se svi pojedinci moraju tretirati jednako. Odnosno, ne smije biti isključenosti prema bilo kojoj osobi ni prema spolu, seksualnoj orijentaciji, fizičkom stanju, ekonomskom, socijalnom, između ostaloga.

7- Istina

To je nužna vrijednost u svim društvima za život u savršenoj harmoniji. Sastoji se od proizvodnje interakcija temeljenih na iskrenosti.

To znači da naše riječi moraju odgovarati našim postupcima i našem ponašanju. Istina uključuje usklađenost s onim što je objavljeno i što se događa.

8. Sloboda

Odnosi se na sposobnost svake osobe da postupa u skladu s njihovom voljom, sve dok je u skladu s ustanovljenim zakonima, kako ne bi povrijedila bilo koga ili bilo što svojim postupcima..

9 - Ljubavna ljubav

Ta je vrijednost povezana s ljubavlju koju roditelji imaju prema svojoj djeci. To se odražava kroz brigu i poštovanje koje ispovijedaju svojim potomcima tijekom cijelog života.

10. Ljepota

Ova vrijednost ovisi o kanonima svake kulture; stoga se koncept razlikuje od zemlje do zemlje.

Ono što Europljani smatraju lijepim nije ono što Afrikanci smatraju prekrasnim.

11 - Poštivanje onoga što je strano

To je temeljna vrijednost za razvoj društvenih odnosa, jer se mora znati da nije u redu da se vlasništvo ili ideje prilagode drugoj osobi.

12- Odgovornost

Ta se vrijednost odnosi na predanost koju imate s nečim ili s nekim. To jest, sposobnost ljudi da donose odluke i preuzimaju posljedice koje one stvaraju.

13- Tolerancija

To je sposobnost prihvaćanja akcija ili ideala ljudi čak i kada se s njom ne slažu.

14- Empatija

Ova vrijednost se odnosi na sposobnost ljudskog bića da shvati kroz što prolazi druga osoba.

Ona omogućuje podršku i pomoć potrebnu za prihvaćanje ili prevladavanje situacije.

15- Poštovanje prema starijim osobama

Ova vrijednost je ukorijenjena u većini kultura. Odnosi se na davanje vrijednosti koju stariji ljudi zaslužuju.

Temeljni primjer koji dokazuje ispunjenje ovoga je kada se položaj daje starcu u autobusu, u podzemnoj željeznici ili u čekaonici u bolnici..

- Pravda

Odnosi se na praćenje skupa normi, čineći osobu da djeluje poštujući istinu i dajući svakom od njih ono što mu odgovara.

17- Zahvalnost

Odnosi se na kvalitetu zahvalnosti uslugama koje dobivaju drugi pojedinci.

18 - Velikodušnost

To je kvaliteta koju ljudska bića moraju dati bez očekivanja bilo čega zauzvrat.

19 - Točnost

Odnosi se na napor koji svaka osoba čini kako bi stigla na vrijeme na sastanak ili kako bi u određeno vrijeme isporučila posao.

reference

  1. Što su kulturne vrijednosti? Preuzeto 20. srpnja 2017. iz businessdictionary.com
  2. Sociokulturne vrijednosti i organizacijska kultura. Preuzeto 20. srpnja 2017. iz researchgate.net
  3. Sociokulturne vrijednosti, novi moral i obitelj. Preuzeto 20. srpnja 2017., iz onlinelibrary.wiley.com
  4. Socio-kulturne vrijednosti. Preuzeto 20. srpnja 2017. godine iz ijf.hr
  5. Sociokulturne promjene i tradicionalne vrijednosti. Preuzeto 20. srpnja 2017. scicedirect.com
  6. Sociokulturne i ekonomske vrijednosti. Preuzeto 20. srpnja 2017., iz orgprints.org
  7. Što su društvene društvene vrijednosti? Preuzeto 20. srpnja 2017. iz environicresearch.com.