Administracija i financije - Stranica 2

Operativna korisnost Kako se izračunava, što služi i primjer

operativna dobit to je knjigovodstvena vrijednost koja mjeri dobit koju je poduzeće ostvarilo kroz svoje glavne komercijalne operacije, isključujući odbitke...

Bruto dobit u čemu se sastoji, kako se izračunava, primjeri

bruto dobit, Također poznata kao bruto dohodak ili dobit od prodaje, dobit koju poduzeće ostvaruje nakon odbitka troškova povezanih s proizvodnjom...

Korisnici vrsta i primjera računovodstva

računovodstveni korisnici su sve one osobe ili organizacije koje iz različitih razloga zahtijevaju korištenje financijskih informacija tvrtke. Iako su upravni...

Ekvivalentne jedinice za ono što služe, izračun i primjeri

 ekvivalentne jedinice proizvodnje odgovaraju broju gotovih jedinica proizvoda koje su teoretski mogle proizvesti tvrtku, s obzirom na postotni iznos nastao...

Jedinica karaktera zapovjedništva, važnost, prednosti i primjer

upravljačke jedinice Upravljačko načelo utvrđuje da nijedan podređeni u formalnoj organizaciji ne smije primati naredbe i obavještavati više od jednog...

Tipovi troškova i njihove karakteristike (s primjerima)

vrste troškova tvrtke odnose se na različite monetarne vrijednosti koje imaju sve čimbenike koje tvrtka treba razvijati, a koje nisu...

Principi poslovne etike, važnost za društvo i stvarne slučajeve

poslovna etika definirana je kao grana filozofije posvećena proučavanju moralnih načela koja se javljaju unutar organizacije, kako bi se poboljšalo...

Teorija ovisnosti prethodnica, prostorije

teorija ovisnosti ono se temelji na modelu centar-periferija, koji utvrđuje da je siromaštvo određenih zemalja (perifernih zemalja) posljedica povijesno nepovoljnog...

Principi, primjena i primjeri teorije troškova

 teorija troškova Ekonomisti ga koriste kako bi osigurali okvir za razumijevanje načina na koji tvrtke i pojedinci dodjeljuju svoje resurse kako...