elektronika

Dijelovi, značajke i rad termoelektrane

termoelektrana, poznata i kao termoelektrana, to je sustav koji stvara električnu energiju oslobađanjem topline, izgaranjem fosilnih goriva.Mehanizam koji se trenutačno...

Vrste poluvodiča, aplikacije i primjeri

poluprovodnik to su elementi koji selektivno obavljaju funkciju vodiča ili izolatora, ovisno o vanjskim uvjetima kojima su izloženi, kao što...

Formula i jedinice induktivnosti, samoinduktivnost

induktanca je svojstvo električnih krugova kroz koje nastaje elektromotorna sila, zbog prolaska električne struje i varijacije pridruženog magnetskog polja. Ova...

Gradijent potencijalnih značajki, kako ga izračunati i primjer

potencijalni gradijent je vektor koji predstavlja promjenu odnosa električnog potencijala s obzirom na udaljenost u svakoj osi kartezijanskog koordinatnog sustava....

Povijest Elektroskop, kako radi, što služi

elektroskop je uređaj koji se koristi za otkrivanje postojanja električnih naboja u obližnjim objektima. Također ukazuje na znak električnog naboja;...