ekonomija

Središnja zona Čilea Klima, flora, fauna, resursi i gospodarstvo

središnja zona Čilea je jedna od pet zona u kojima je nacionalni teritorij zemljopisno podijeljen i obuhvaća Metropolitan, O'Higgins, Maule,...

Neto sadašnja vrijednost za ono što se koristi, kako se izračunava, prednosti, nedostaci

neto sadašnje vrijednosti (VPN) je razlika između sadašnje vrijednosti novčanih priljeva i sadašnje vrijednosti odljeva novca u određenom vremenskom razdoblju.Neto...

Sadašnja vrijednost u onome što se sastoji, kako se izračunava i primjeri

sadašnju vrijednost (VP) je trenutna vrijednost budućeg novčanog ili novčanog toka, s obzirom na specifičnu stopu povrata od datuma vrednovanja....

Vrijednost novca u vremenskim faktorima, važnosti, primjerima

vrijednost novca tijekom vremena je koncept koji ukazuje da je novac koji je trenutno dostupan vrijedi više od istog iznosa...

Povećanje i smanjenje marginalnog korisnog programa, primjer

granična korisnost Dodatno zadovoljstvo kupac dobiva kada potroši još jednu jedinicu proizvoda ili usluge. Marginalna korisnost je važan ekonomski koncept...

Značajke i primjeri poljoprivrednih i ribolovnih tehnologija

poljoprivredne i ribolovne tehnologije to su elementi koji favoriziraju učinkovitu proizvodnju u poljoprivrednim i ribolovnim područjima, odnosno unutar društva. Poljoprivredne...

Karakteristična nominalna stopa, razlika s efektivnom stopom i primjeri

nominalna stopa odnosi se na kamatnu stopu prije uzimanja u obzir inflacije. Može se također odnositi na kamatnu stopu prijavljenu...

Marginalna stopa supstitucije kako se izračunava i primjer

granična stopa supstitucije (TMS) je količina proizvoda koju je potrošač spreman prenijeti za drugi proizvod, pod uvjetom da je novo...

Efektivna stopa u onome što se sastoji, kako se izračunava, primjeri

efektivna stopa je kamatna stopa koja je stvarno zarađena ili plaćena u ulaganju, zajmu ili drugom financijskom proizvodu, zbog rezultata...