filozofija - Stranica 3

Rousseauova biografija, filozofija i prilozi

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) bio je pisac, filozof, botaničar, prirodoslovac i glazbenik koji je uspio preispitati društvene i političke strukture svoga...

Richard W. Paul Biografija i glavni doprinosi

Richard W. Paul Bio je filozof koji je promicao razvoj modela koji omogućuje sustavno razvijanje vještina kritičkog mišljenja. Bio je...

Etička odgovornost Značenje, primjeri

 etička odgovornost to je ispunjenje implicitnih ili eksplicitnih sporazuma o tome što bi trebalo biti prikladno i poštujuće ponašanje u području...

René Descartes Biografija, filozofija i prilozi

René Descartes (1596-1650) bio je francuski filozof, matematičar i znanstvenik, čiji su najznačajniji doprinosi razvoj geometrije, nova znanstvena metodologija, kartezijanski...

Karakteristike, vrste i kritike etičkog relativizma

etički relativizam Teorija drži da ne postoji apsolutno univerzalno pravilo u moralnoj ispravnosti društva. Prema tome, tvrdi se da etički...

Povijest filozofskog realizma, misli, grane

filozofski realizam To je struja s nekoliko linija misli koje tvrde da objekti postoje neovisno od promatrača. Iako su rojalisti...

Porfirio Tree u što se sastoji, što služi i primjeri

Stablo porfira To je dijagram koji je stvorio istoimeni filozofski mislioc u trećem stoljeću. Dijagram predstavlja odnose spola, vrste i...

Karakteristike, vrste i primjeri deduktivnog obrazloženja

 deduktivno zaključivanje to je vrsta logičke misli u kojoj se određeni zaključak izvodi iz općih premisa. To je način razmišljanja koji...

Značajke kritičkog racionalizma, predstavnici

  kritički racionalizam je filozofski metodološki sustav koji nastoji formulirati načela racionalnog objašnjenja znanja, ljudskih akcija, njihovih ideja i društvenih...