matematika

Kolinearni sustav i primjeri

kolinearni vektori One su jedna od tri vrste postojećih vektora. Radi se o onim vektorima koji su u istom smjeru...

Trinomij oblika x ^ 2 + bx + c (s primjerima)

Prije učenja za rješavanje trinomij oblika x ^ 2 + bx + c, čak i prije poznavanja pojma trinomije važno...

Značajke jednakokračnog trokuta, formula i područje, izračun

jednakokračan trokut To je trostrani poligon, gdje dva od njih imaju ista mjerenja, a treća strana različita mjerenja. Ova posljednja...

Značajke trokuta, formula i područja, izračun

trokut To je trostrani poligon, gdje svatko ima različita mjerenja ili duljine; iz tog razloga dobiva ime skalen, što na...

Značajke, svojstva, formule i područje jednakostraničnog trokuta

jednakostraničan trokut to je poligon s tri strane, gdje su svi jednaki; to jest, imaju istu mjeru. Za tu osobinu...

Karakteristike i vrste akutnih kutnih trokuta

trokuti trokuti su oni čiji su tri unutarnja kuta akutni; to jest, mjerenje svakog od ovih kutova je manje od...

Transformirana Laplaceova definicija, povijest, čemu služi, svojstva

iz Laplacea je u posljednjih nekoliko godina od velike važnosti u studijima inženjerstva, matematike, fizike, među drugim znanstvenim područjima, kao...

Sastav, vrste i primjeri izometrijskih transformacija

Izometrijske transformacije to su promjene položaja ili orijentacije određene figure koje ne mijenjaju ni oblik ni veličinu. Ove transformacije su...

Demonstracija i primjeri binomne teoreme

binomni teorem je jednadžba koja nam govori kako razviti izraz oblika (a + b)n za neki prirodni broj n. Binomni...