Psihički poremećaji / Psihopatologija - Stranica 2

Kratki uzroci, simptomi i liječenje psihotičnog poremećaja

kratki psihotični poremećaj to je jedan od uvjeta u kojem se pojavljuju psihotični simptomi. To jest; halucinacije, mentalno zamućenje, zablude,...

Prejedanje Simptomi, uzroci i liječenje

Poremećaj prejedanja je poremećaj prehrambenog ponašanja koje karakteriziraju epizode kompulzivnog gutanja rekurentnog oblika. To jest, osoba koja pati od ovog...

Koncept čistog opsesivnog poremećaja, simptomi i liječenje

 čisti opsesivni poremećaj je ona u kojoj se objektivnosti i rituali javljaju prikriveno (Barajas Martínez, 2002).Ljudski mozak prirodno stvara besmislene misli...

Anksiozni simptomi miješanog depresivnog poremećaja, uzroci i liječenje

miješani anksiozni depresivni poremećaj to je vrlo česta pojava, a sastoji se od dijagnostičke kategorije kod onih pacijenata koji u...

Dijagnoza teških mentalnih poremećaja, problemi, liječenje

Ozbiljni mentalni poremećaji (T.M.G) odnosi se na skupinu pacijenata koji imaju tešku i dugotrajnu mentalnu bolest. U okviru ovog koncepta...

Simptomi učestalih poremećaja, uzroci, dijagnoza

nered je li to pretrpjela osoba s fizičkim ili psihičkim simptomima koji su lažni ili namjerno proizvedeni s ciljem subjekta...

Povremeni simptomi, uzroci i liječenje eksplozivnog poremećaja

isprekidani eksplozivni poremećaj to je poremećaj u ponašanju koji je klasificiran kao poremećaj kontrole pulsa. To je ozbiljan poremećaj koji...

Šizofreniformni poremećaj Simptomi, uzroci, liječenje

shizofreniformni poremećaj je psihopatološko stanje u kojem se simptomi shizofrenije doživljavaju nekoliko mjeseci, prenose se na liječenje ili iz nepoznatih...

Shizoaffective poremećaj Simptomi, uzroci, tretmani

shizoafektivni poremećaj je mentalni poremećaj karakteriziran mješavinom simptoma shizofrenije i poremećaja raspoloženja, depresije ili bipolarnog poremećaja.Pojava simptoma obično se javlja...